Een personeelsbestand met digitale competenties opbouwen

Een team met digitale competenties opbouwen

Geschreven door i3-Technologies
dinsdag 25 januari 2022

Het is geen nieuws meer dat de digitale wereld de traditionele werkstromen ontwricht. Maak uw organisatie klaar voor de toekomst door een digitaal vaardig team op te bouwen.

Bedrijven vinden het moeilijk om het 'juiste' talent aan te trekken, aan te werven, te ontwikkelen en te behouden, vooral in digitale functies. Het is geen nieuws meer dat de digitale wereld traditionele organisaties ontwricht.

Menselijk kapitaal en personeelsplanning en -ontwikkeling zijn wereldwijd belangrijke kwesties geworden. Tegenwoordig lopen de meeste banen het risico geautomatiseerd te worden, en de kans is groot dat de toekomstige generatie in nieuwe, nog niet bestaande functietypen zal werken.

Momenteel beschikt een groot percentage van de werknemers niet over de juiste vaardigheden die in hun sector vereist zijn.

Digitale leiders benadrukken dat nieuwe manieren van werken en wendbaar talent nodig zijn voor een organisatie om te groeien en zich snel aan te passen aan veranderingen in het snel veranderende digitale landschap.

Er moeten relevante digitale vaardigheden worden opgebouwd om concurrerend te blijven in onze steeds veranderende snelle wereld. Hier zijn vijf manieren waarop een digitaal vaardig personeelsbestand kan worden gecreëerd.

Digitaal verstoort organisaties

Bouw een digitale cultuur

Cultuur blijft de belangrijkste belemmering voor digitale transformatie. Om een digitaal vaardig personeelsbestand op te bouwen, moeten beperkende mentaliteiten worden doorbroken en nieuwe gedragingen worden aangemoedigd. Het cultiveren van een voldoende digitale cultuur moet een integraal onderdeel zijn van succesvolle bedrijfssystemen.

Het is belangrijk om een werkomgeving te creëren die de digitale cultuur omarmt en werknemers informeert, engageert en mondig maakt. Dit kan worden gedaan door er eerst voor te zorgen dat de waarden van de organisatie duidelijk zijn gedefinieerd.

Het gebruik van technologie, innovatieve werkmethoden, opleiding en empowerment van het personeel en de afstemming van de organisatie op uw digitale waarden zijn enkele manieren waarop u een digitale cultuur kunt opbouwen.


Lees meer over het opbouwen van een digitale cultuur voor succes.

De digitale cultuur kan worden beheerst en tot een beslissend ontwikkelingsinstrument voor digitale transformatie worden gemaakt, mits deze goed wordt beheerd en gepland. Het opbouwen van een digitale cultuur houdt ook het accepteren van verandering in.

Speciale vaardigheden, evoluerende instrumenten en managementtechnieken die belangrijk zijn voor de vooruitgang van een organisatie moeten aan bod komen en omarmd worden zodra ze zich aandienen.

Menselijk kapitaal begrijpen

Het kennen van de capaciteiten van alle werknemers in de organisatie is even belangrijk als het bepalen van de waarden van de organisatie zelf. Om vooruitgang te bevorderen, moet rekening worden gehouden met de capaciteiten en tekortkomingen van elk teamlid.

Het definiëren van de digitale vaardigheidskloof binnen het personeelsbestand helpt om te kwantificeren welke vaardigheden ontbreken en welke stappen moeten worden genomen om de achterstand weg te werken. Dit kan betekenen dat verschillende teams worden samengevoegd om projecten aan te sturen of dat nieuwe talenten in dienst worden genomen.

Daarom moeten talentmanagement en HR-afdelingen even serieus worden genomen als verkoop of marketing. Effectieve personeelsplanning is belangrijk voor de ontwikkeling van een digitaal vaardig personeelsbestand.

Menselijk kapitaal begrijpen

Een divers team opbouwen

Diversiteit bevordert innovatie. Een digitaal gestuurd team is niet gespeend van innovatie. Verschillende teams en afdelingen bestaan uit talrijke individuen die samenwerken. Zij kunnen echter verschillende ideeën en vaardigheden hebben waarmee ze werken.

Verschillende ervaringen, perspectieven en achtergronden van werknemers helpen innovatie te bevorderen, nieuwe ideeën te ontwikkelen en bedrijfsstrategieën in een organisatie te sturen.

Als het gaat om vaardigheden, is het voor een actief en digitaal vaardig personeelsbestand van fundamenteel belang om een gevarieerde set vaardigheden en expertise in de organisatie te hebben.

Het is in het belang van elk bedrijf om diversificatie aan te moedigen, het op te nemen in de bedrijfspraktijk en een succesvolle organisatie op te bouwen.

Investeer in continu leren

Werknemers willen zich kunnen aanpassen aan elke situatie of uitdaging die hun baan hen stelt. De enige manier waarop dit kan gebeuren is door voortdurend te leren met behulp van praktische en begeleide training, of door zelfstudie of lezen.

Zolang werknemers betrokken zijn bij organisaties waarvoor zij werken, hebben zij amper de luxe om adequate gefaciliteerde training te krijgen. Het is dan aan de bedrijfsleiders om praktische oefeningen voor hun werknemers te faciliteren, aangezien dit uiteindelijk doorwerkt in de output van de organisatie.

Het is cruciaal om te investeren in bijscholing om vaardigheden up-to-date en relevant te houden en om de betrokkenheid en het behoud van werknemers te bevorderen.

Een goed leer- en ontwikkelingsprogramma voorziet niet alleen in de behoeften van een personeelsbestand en voorziet in de nodige vaardigheden, het onderscheidt een organisatie ook van anderen en trekt nieuwe talenten aan.

Samenwerking bevorderen

Samenwerking is van vitaal belang omdat het niet langer beperkt blijft tot één afdeling, maar doordringt in het hele bedrijf, van marketing tot verkoop en IT, enzovoort.

Samenwerking is essentieel, vooral in een organisatie met een divers personeelsbestand. Op een plek met mensen van verschillende culturen, leeftijden en capaciteiten werkt een op samenwerking gerichte mentaliteit het beste, zodat werknemers niet alleen elkaar helpen maar ook anderen kunnen aansturen.

Samenwerking binnen een organisatie kan een cultuur van delen creëren en een omgeving die rijp is voor innovatie.

En in het huidige digitale tijdperk kan er nauwelijks sprake zijn van samenwerking zonder gebruik te maken van de juiste digitale hulpmiddelen. Het is dan ook belangrijk om te investeren in de juiste tools om organische, door medewerkers gestuurde samenwerking te bevorderen.

Samenwerking doorkruist ook een klantenbestand dat divers is en zal helpen de betrokkenheid te vergroten bij een reeks prospects met behulp van een gevarieerde set kennis.

Tijd voor bezinning

Als het gaat om digitale transformatie en het opbouwen van een digitaal vaardig team, moet een organisatie de tijd nemen om na te denken over haar waarden en deze afstemmen op haar doelstellingen.

Dus, terwijl de organisatie stappen zet in de ontwikkeling van haar digitale omgeving, is het cruciaal dat al haar passen gemeten en uitgewerkt worden.

Wat een organisatie onderscheidt van anderen is haar vermogen om zich snel en moeiteloos aan te passen aan veranderingen, met name in de huidige technologiegedreven wereld. En dit kan niet alleen; het personeel moet gemakkelijk worden meegesleept.

Het nemen van risico's, wendbaarheid en, heel belangrijk, samenwerking moeten kenmerken zijn van elk personeelsbestand dat niet alleen wil overleven maar ook gedijen in de huidige digitale trend.

Technologie moet worden gebruikt om samenwerking tussen teamgenoten tot stand te brengen. Tools die interactie en samenwerking mogelijk maken moeten worden ingezet. Bent u op zoek naar tools om de samenwerking in uw bedrijf te stimuleren en werknemers meer mogelijkheden te geven? Bekijk onze oplossingen.

Referenties

How to Build an Agile Workforce in a Digital World. (2019).  https://digitalmarketinginstitute.com/blog/03-05-17-how-to-build-an-agile-workforce-in-a-digital-world


i3-Technologies
i3-Technologies

i3-Technologies is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van interactieve technologieën voor samenwerking en onderwijs. We zorgen ervoor dat u uw bestaande technologie kunt benutten door oplossingen te bouwen die werken op de manier waarop uw teams willen werken. Onze innovatieve oplossingen overbruggen digitale en analoge omgevingen, waardoor u technologie krijgt die gemakkelijk te gebruiken en te integreren is in uw bestaande infrastructuur. We streven ernaar om omgevingen te creëren waar onze interactieve en geïntegreerde oplossingen menselijke interacties inspireren.