Succesvolle digitale transformatie

Hoe een Digitale Cultuur opbouwen voor Succesvolle Digitale Transformatie

Is uw team klaar voor de toekomst? Stelt uw cultuur iedereen in de organisatie in staat om digitale transformatie te omarmen? Hier zijn verschillende manieren waarop organisaties een bloeiende digitale cultuur kunnen opbouwen.

In de ondernemingswereld is een succesvolle digitale transformatie weliswaar noodzakelijk, maar de bedrijfscultuur is de sleutel tot deze digitale transformatie.

Het verankeren van nieuwe manieren van denken en samenwerken is essentieel voor het invoeren van de digitale revolutie. Hoewel digitale transformatie een aantal uitdagingen met zich meebrengt, zoals beperkte samenwerking, schaarse middelen en zwakke klantrelaties, blijft bedrijfscultuur de grootste belemmering voor digitale transformatie.

Het cultiveren van een adequate digitale cultuur moet een integraal onderdeel zijn van het runnen van een succesvol bedrijf of organisatie. Het creëren van een digitale cultuur die ervoor zorgt dat leden van organisaties zich ontdoen van beperkende mentaliteiten en aandringen op nieuw gedrag is van het grootste belang.

Hier zijn verschillende manieren waarop organisaties een bloeiende digitale cultuur kunnen opbouwen:

- Definieer de digitale waarden van uw organisatie.
- Gebruik technologie
- Perfectioneer uw processen.
- Stel uw mensen in staat
- Stem uw organisatie af op uw waarden

1. Bepaal de digitale waarden van uw organisatie

Het is essentieel te begrijpen dat digitale cultuur meer is dan alleen maar technologie. Het is een mentaliteit, een reeks overtuigingen, een manier van leven. Het zijn de waarden en de identiteit die de leden op alle niveaus van de organisatie zich eigen moeten maken.

Zodra deze waarden zijn vastgesteld, zullen ze de cultuur van de organisatie sturen, omdat ze uitdrukken wat het belangrijkst is bij het uitvoeren van het doel, de strategie en de bedrijfsdoelstellingen.

We kunnen het beter doen als we meer openstaan voor samenwerking, verbindingen, aanpassingen, transparantie en flexibiliteit.

Er is geen one-size-fits-all omdat de doelstellingen van elke organisatie divers zijn, en iedereen neemt de digitale cultuur aan die past bij zijn unieke waarden.

U moet nagaan wat de waarden van uw organisatie zijn en deze afstemmen op belangrijke digitale kwaliteiten waarnaar uw team zou moeten handelen.

2. Gebruik technologie

Succes in de digitale cultuur wordt bereikt door meer samenwerking en effectieve communicatie tussen verschillende niveaus, eenheden en functies van de organisatie.

De frequentie en snelheid van digitaal werken vereisen een hoger niveau van transparantie en communicatie; vandaar de behoefte aan verbeterde tools.

Denk allereerst aan het BYOD-beleid (Bring Your Own Device). Vooral in kleinere bedrijven stelt dit het personeel in staat apparaten te gebruiken die passen bij hun werkstijl en gemak. Dit leidt tot meer adoptie en flexibiliteit onder werknemers.

Bovendien verbetert de workflow aanzienlijk wanneer teamleden met plezier samenwerken. Doen ze dat niet, dan veroorzaakt dat een lage output. Dit kan alleen worden verbeterd met tools die teamwerk aanmoedigen. Andere teamleden op de hoogte stellen van inzichten is essentieel voor een productieve en effectieve digitale cultuur.

Daarom is het gebruik van technologieën die samenwerking en verbinding tussen mensen op verschillende locaties bevorderen essentieel. Al met al is het absoluut noodzakelijk het juiste evenwicht te vinden tussen toegankelijkheid en privacy, openheid en veiligheid.

3. Perfectioneer uw processen

Er is behoefte aan meer flexibele en innovatieve werkwijzen. In een door technologie gedreven wereld kan men niet om creativiteit heen, want in een sterk concurrerende omgeving is dat waarschijnlijk de grootste onderscheidende factor voor verschillende organisaties.

Het plan moet zijn om de organisatie en haar leden een risicovolle en tactische houding aan te leren, door nieuwe ideeën te verkennen, nieuwe technologieën en processen uit te proberen, van fouten te leren en nieuwe resultaten aan te nemen.

Gegevens sturen de huidige wereld waarin wij leven (en zullen dat blijven doen). Daarom is het cultiveren van een datagestuurde cultuur bij alles wat je doet essentieel.

Niet vertrouwen op subjectieve meningen, gegevens bijhouden en alle parameters afmeten aan bedrijfsdoelstellingen en financiële resultaten zijn zeer effectieve manieren om processen te perfectioneren.

4. Maak uw mensen vaardig

Het is van cruciaal belang om de leden van uw organisatie in staat te stellen zich de digitale cultuur eigen te maken. Dit kan via verschillende processen, zoals training.

Geen of een ineffectieve opleiding kost bedrijven veel geld. De beste manier om ervoor te zorgen dat werknemers ten minste een basiskennis hebben (afhankelijk van het soort bedrijf en de mate van technologische invloed op de sector) van de digitale wereld, is het aanbieden van een ontwikkelingspakket dat gericht is op alle niveaus en functies.

Bedrijven moeten formele opleidingen organiseren in moderne technologieën, digitale procedures en denkprocessen. Ook het faciliteren van continu leren en het betrekken van werknemers zou de digitale cultuur bevorderen en uiteindelijk de output van de organisatie.

Een andere manier om werknemers in staat te stellen te werken is door middel van empowerment. Door werknemers flexibiliteit te geven in werktijden, locatie en prestaties, kunnen ze beter werken.

Dit zal zeker een gunstig effect hebben op een groeiende digitale cultuur, omdat het werknemers in staat stelt te werken onder omstandigheden die hen goed uitkomen.

Meer in het bijzonder is de aanwezigheid in een geschikte omgeving een goede manier om een uniforme cultuur onder de werknemers in een organisatie te ontwikkelen.

5. Stem uw organisatie af op uw waarden

Het is essentieel om er voor te zorgen dat uw organisatie in overeenstemming is met uw digitale waarden. Het is één ding om uw digitale waarden te identificeren; het is iets anders om ze als organisatie na te leven. Het is één ding om innovatie aan te nemen; het is ook iets anders om de kansen te benutten die de verandering met zich meebrengt.

De cultuur van uw organisatie zal de basis vormen voor uw succes. Digitale transformatie is een blijvertje en zal zich blijven ontwikkelen. Het is dan ook essentieel dat de cultuur van een organisatie blijft meegroeien met de digitale technologie.

Door grote ideeën af te stemmen op grote doelen, en tegelijkertijd een digitale transformatie voor ogen te hebben, ontstaat een goede digitale cultuur die de organisatie naar het volgende niveau tilt.

Digitale Transformatie

Digitale transformatie neemt momenteel het bedrijfsleven en de ondernemingswereld over. Bedrijven en hun leiders hebben de invloed ervan ingezien. Als gevolg daarvan zijn en blijven ze overschakelen.

Hoewel cultuurclash de belangrijkste belemmering voor digitale transformatie is, kan deze worden beheerst en tot een positief ontwikkelingsinstrument worden gemaakt. Er zij nogmaals op gewezen dat digitale cultuur niet alleen te maken heeft met technologie, maar ook met producten, diensten, mentaliteit en middelen om gestelde doelen te bereiken.

Toch blijft technologie een essentieel onderdeel van de vereiste elementen. Het is noodzakelijk om te profiteren van de mogelijkheden die digitale technologie biedt door gebruik te maken van collaboratieve en resultaatgerichte tools. i3-Technologies kan u voorzien van de juiste tools voor uw digitale cultuur.

Referenties:

• Talks, M. (2019). The 8 step plan to build a digital culture [Ebook]. AVADO. Retrieved from https://cdn2.hubspot.net/hubfs/511436/collateral/8-step-plan-to-build-a-digital-culture.pdf

• Digital Culture eats Digital Transformation for breakfast. (2019). Retrieved from https://www.digitaldetoxing.com/blog/digital-culture-eats-digital-transformation-for-breakfast