Wat is microlearning? Voorbeelden, voordelen en nadelen

Ontdek de voorbeelden, voordelen en nadelen van microlearning

Geschreven door i3-Technologies
maandag 5 juni 2023

Dit artikel biedt een diepgaande kijk op microlearning, een aanpasbare onderwijsstrategie die beknopte, verteerbare inhoud levert voor efficiënte en boeiende leerervaringen. Het onderzoekt de voordelen, nadelen, praktische toepassingen en populaire platformen in verband met microlearning en geeft inzicht in hoe het leren in en buiten het klaslokaal een nieuwe vorm krijgt.

Introductie

Efficiënte leerstrategieën zijn van het grootste belang in een wereld waar technologie steeds belangrijker is geworden. Microlearning is een flexibele leerstrategie die de laatste tijd sterk in opkomst is. Dit artikel bespreekt wat microlearning inhoudt, de toepassingen, voor- en nadelen en de platformen die het ondersteunen. We bespreken hoe deze educatieve aanpak complexe concepten verandert in beknopte, verteerbare stukjes content en hoe het tegemoet komt aan de behoeften van de moderne leerling. Lees dit artikel om meer te leren over microlearning en hoe je het kunt implementeren in je klas.

Wat is Microlearning?

Microlearning is een onderwijsstrategie die complexe begrippen verfijnt tot compacte, verteerbare kennis. Zoals de term al aangeeft, wordt informatie gepresenteerd in beknopte, korte stukjes, elk gericht op een specifiek leerdoel. Elke leseenheid, meestal variërend van 3-5 minuten, staat op zichzelf en kan zo vaak als nodig worden herhaald, waardoor leerlingen flexibiliteit en controle krijgen. Deze hapklare educatieve aanpak sluit goed aan bij de snelle moderne levensstijl en biedt inhoud die gemakkelijk kan worden verwerkt op een tijdstip en plaats die passen bij de agenda van de leerling.

De kern van de doeltreffendheid van microlearning is het vermogen om een psychologisch fenomeen tegen te gaan dat bekend staat als de Ebbinghaus forgetting curve. De curve geeft de terugval van het geheugen weer na verloop van tijd wanneer er geen poging wordt gedaan om de geleerde informatie te bevestigen. De herhalende aanpak van microlearning kan deze curve teniet doen, waardoor het onthouden van informatie wordt bevorderd. Door de inhoud op gezette tijden te herhalen en leereenheden tijdig opnieuw te introduceren, wordt de kennis overgedragen van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen. Bovendien helpt het opdelen van complexe lessen in kleinere, beheersbare eenheden om mentale vermoeidheid te voorkomen, waardoor de aandacht, motivatie en geheugenopslag verbetert, zoals Shail (2019) suggereert.

Ebbinghaus forgetting curve, showing how retention rate goes down as more time passes since learning.

Een van de onderscheidende kenmerken van microlearning is zijn aanpassingsvermogen. In plaats van alle leerlingen aan dezelfde inhoud te onderwerpen, worden inhoud en activiteiten individueel aangepast op basis van de leerdoelen en eerdere prestaties van elke leerling. Deze personalisatie zorgt voor een gerichte leerervaring, waardoor de betrokkenheid en de resultaten aanzienlijk verbeteren.

Wetenschappelijk bewijs bevestigt de doeltreffendheid van microlearning en suggereert dat het de leerprestaties verbetert en het leerproces versnelt. Shail (2019) legt uit dat de compacte aard van microlessen leerlingen helpt om cognitieve achteruitgang als gevolg van mentale vermoeidheid te voorkomen en de betrokkenheid hoog houdt, vooral wanneer ze worden aangeboden via gevarieerde vormen van media op mobiele apparaten. Een studie van Nikou (2018) benadrukt deze bevinding ook, met een voorstel voor een mobiele microlearningaanpak die de leerprestaties en motivatie van leerlingen in het middelbaar wetenschapsonderwijs verbetert. Microlearning stelt leerlingen in staat om hun voortgang bij te houden en hun leertempo indien nodig aan te passen, waardoor deze voordelen duidelijker worden.

Line chart showing how the retention rate of information increases with repetition.

Een aantrekkelijke factor van microlearning is het compacte karakter. Een korte tekst, een snelle video of zelfs een korte quiz vereist geen significante tijds- of aandachtsinspanning, waardoor het aantrekkelijk is voor de moderne leerling. Het is vergelijkbaar met waarom sociale mediaplatforms zoals Twitter en TikTok zo goed gedijen - hun hapklare inhoud past bij het consumptiepatroon van de huidige generatie. Microlearning sluit dus aan bij de huidige behoeften door effectief leren aan te bieden op een aantrekkelijke, gemakkelijk te consumeren manier.

Voorbeelden van Microlearning

Microlearning heeft zijn veelzijdigheid niet alleen bewezen in het bedrijfsleven, maar ook in het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. De toepassingen van microlearning reiken verder dan de werkplek, ze bereiken het kernonderwijs en zorgen ervoor dat leerlingen essentiële concepten effectief en efficiënt begrijpen. Laten we enkele praktische voorbeelden bekijken van hoe leerkrachten microlearning kunnen implementeren.

Wiskunde oefening

Wiskunde oefenen is een essentiële toepassing. Fundamentele basiskennis, zoals optel- en vermenigvuldigingstabellen, vormen de basis voor geavanceerde concepten. Deze feiten uit het hoofd leren kan een alledaagse taak zijn. Leerkrachten kunnen echter online tools zoals Math Playground of Khan Academy gebruiken om leerlingen korte, interactieve rekenspelletjes aan te bieden die gericht zijn op specifieke wiskundeoefeningen.

Leerlingen kunnen deze activiteiten in enkele minuten voltooien: ze zijn een uitstekende manier om het leerproces in hun dagelijkse routines te integreren. Leerkrachten moeten er echter aan denken dat de implementatie van microlearning en soortgelijke tools een zorgvuldige planning vereist. Leerkrachten kunnen i3LEARNHUB gebruiken om microlearningmodules voor te bereiden, waardoor de digitale transformatie van het klaslokaal wordt vergemakkelijkt en ervoor wordt gezorgd dat leerlingen er toegang toe hebben wanneer het hen uitkomt. Google Classroom is een bijkomende tool die kan helpen bij de volledige opvolging van de vooruitgang van de leerlingen.

Woordenschat Opbouwen

Een andere belangrijke toepassing van microlearning is het opbouwen van een woordenschat. Een stevige woordenschat is een pijler voor academisch succes; traditionele lesmethoden kunnen vervelend en inefficiënt zijn. Tools zoals BookWidgets of Quizlet kunnen dit proces aantrekkelijk maken door korte quizzen of geheugenkaarten te maken die gericht zijn op specifieke woorden of concepten. Ze kunnen snel worden voltooid, waardoor leerlingen worden aangemoedigd om woordenschat regelmatig te bekijken. De integratie van deze tools in een i3LEARNHUB leertraject maakt het nog eenvoudiger, waarbij de cijfers van BookWidgets automatisch naar het cijferboek van het leersysteem van de leerkracht worden verzonden.

Schrijfopdrachten

Leerkrachten kunnen microlearning ook gebruiken bij het voorbereiden van schrijfopdrachten. Schrijven is een essentiële vaardigheid voor academisch en professioneel succes. Om leerlingen te helpen bij het overwinnen van obstakels zoals writer's block, kunnen leerkrachten korte schrijfopdrachten geven die gericht zijn op specifieke onderwerpen of genres. AI-tools zoals Bing of ChatGPT kunnen het proces op gang helpen en tegelijkertijd discussies stimuleren over het gepaste en ethische gebruik van deze tools.

Wetenschappelijke Experimenten

Op het gebied van wetenschap zijn experimenten een ander goed voorbeeld van microlearning. Hoewel ze een geweldige manier zijn om wetenschappelijke concepten te begrijpen, kunnen traditionele experimenten tijdrovend en rommelig zijn. Leerkrachten kunnen tools zoals Mystery Science gebruiken om leerlingen korte, interactieve experimenten te geven die gericht zijn op specifieke concepten. Leerlingen kunnen ook meer geavanceerde digitale wetenschappelijke experimenten uitvoeren via PhET. Deze interactieve simulaties, geïntegreerd in i3LEARNHUB, bieden een handig platform voor leerkrachten om gepersonaliseerde microleerervaringen te creëren.

Students following a microlearning lesson in the classroom.

Talen Leren

Het leren van talen is een andere toepassing voor microlearning. Een nieuwe taal leren kan overweldigend zijn. Maar door het op te splitsen in kleinere, verteerbare delen met behulp van tools zoals Duolingo wordt het beter beheersbaar. Studenten kunnen snel korte, interactieve taallessen volgen die gericht zijn op specifieke woordenschat of grammaticaconcepten, waardoor het leren van een taal een onderdeel wordt van hun dagelijkse routine.

Deze voorbeelden van microlearning laten de diversiteit zien van mogelijke leervormen met deze pedagogische strategie. Microlearning kan gaan van het lezen van een kort artikel, het bekijken van een instructievideo en het deelnemen aan een korte interactieve leermodule tot het gebruik van digitale geheugenkaarten of het beantwoorden van een online quiz. Deze beknopte maar effectieve leermethode maakt gebruik van interactieve leertechnologieën om het onderwijs boeiender te maken en voor vele andere voordelen. In het bedrijfsleven stellen microtrainingssessies werknemers in staat om hun reguliere werk in balans te houden en tegelijkertijd hun vaardigheden voortdurend te verbeteren. Op dezelfde manier kunnen studenten in een schoolomgeving microlearning gebruiken om hun traditionele lessen op een meer boeiende manier aan te vullen, en dit alles terwijl ze gemakkelijk in hun dagelijkse routines passen. Laten ons dus nu de voordelen van microlearning in het onderwijs verkennen.

De voordelen van microlearning

Microlearning is een doeltreffende onderwijsstrategie die ideaal is voor de snelle maatschappij van vandaag. Het presenteert beknopte, hanteerbare stukken content zoals korte teksten, video's en podcasts, die aansluiten bij de levensstijl van de moderne leerling.

Voordelen van microlearning zijn onder andere:

  • Flexibiliteit. Microlearning vereist een minimum aan tijd en aandacht, past gemakkelijk in drukke agenda's en is geschikt voor kortere aandachtsspannes.
  • Aanpassingsvermogen. Microlearning maakt het mogelijk om verschillende multimedia-elementen te integreren die de betrokkenheid verhogen, zoals audio, video of afbeeldingen.
  • Onmiddellijke voldoening. Microlearning is bijzonder doeltreffend in onthaal- en opleidingsscenario's, waar gebruikers snel kennis kunnen verwerven en toepassen.
  • Personalisatie en gebruiksgemak. Microlearning behandelt één onderwerp per module, wat de cognitieve belasting vermindert en de retentie bevordert. Studies bevestigen een aanzienlijke boost in retentiepercentages (Shail, 2019)
  • Lerende efficiëntie. Het opsplitsen van complexe onderwerpen in kleinere eenheden bevordert de efficiënte ontwikkeling van inhoud en leeroverdracht, waardoor het een kostenefficiënte leeroplossing is.

De nadelen van Microlearning

Ondanks de vele voordelen van microlearning, is het essentieel om de beperkingen ervan te erkennen. Hoewel velen deze onderwijsstrategie loven voor haar beknoptheid en flexibiliteit, kunnen deze kenmerken nadelen worden in specifieke leercontexten.

Het eerste belangrijke nadeel van microlearning is de beperkte diepgang. De hapklare aanpak, die uitstekend is voor het verstrekken van snelle en verteerbare informatie, kan tekortschieten bij het behandelen van complexe onderwerpen die uitgebreide exploratie en uitleg vereisen. Deze verkorte leermethode geeft de leerlingen misschien niet genoeg details om complexe onderwerpen te begrijpen of om de grotere context waarin een specifiek stukje informatie past, te begrijpen.

Hieraan gekoppeld is het probleem van een gebrek aan context. Met het oog op beknoptheid, slagen microlearning modules er soms niet in om uit te leggen hoe een bepaald stuk kennis past in een groter kader, waardoor het voor leerlingen een uitdaging wordt om het onderwerp volledig te begrijpen.

Een ander nadeel is de afwezigheid van een traditionele leeromgeving, wat het engagement en de focus van de leerlingen kan beïnvloeden. Hoewel de gelijkenis van microlearning met een sociale mediaomgeving gedrags- en emotionele betrokkenheid kan bevorderen en intrinsieke motivatie kan versterken, kan het ook bijdragen tot een minder formele sfeer die serieuze leerinspanningen kan ondermijnen. Volgens Fidan (2023) biedt microlearning misschien niet de ideale leeromstandigheden voor leerlingen die goed gedijen in gestructureerde, traditionele onderwijsomgevingen.

Bovendien kunnen verschillen in toegang tot technologie een belangrijke barrière vormen voor de succesvolle implementatie van microlearning. Deze onderwijsmethode steunt sterk op digitale platformen, waardoor lerenden zonder een consistente en betrouwbare toegang tot technologie, vooral in regio's met een lage connectiviteit, benadeeld kunnen worden.

Tot slot, ondanks de potentiële personalisatievoordelen van microlearning, is het mogelijk dat de leerervaring niet altijd optimaal is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de lerenden, wat de retentie en het begrip kan beperken.

Hoewel men kan erkennen dat microlearning veel voordelen biedt, is het essentieel om de mogelijke nadelen te begrijpen bij het ontwerpen van een uitgebreide en effectieve leerstrategie. Uiteindelijk zou de optimale aanpak een evenwichtige mix kunnen zijn van microlearning met andere leermethoden, aangepast aan de behoeften en de context van de lerenden.

Populaire Microlearning Platformen en Apps

Three adults completing a microlearning module prepared in i3LEARNHUB on an interactive whiteboard.

Er zijn veel speciale platforms en apps beschikbaar voor studenten die geïnteresseerd zijn in microlearning. Deze digitale tools maken hapklare, op maat gemaakte leerervaringen mogelijk die aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van individuele leerlingen.

Gevestigde online leerplatforms zoals Coursera, Udemy en Khan Academy hebben de aanpak van microlearning aanzienlijk vergemakkelijkt. Ze bieden microcursussen aan voor verschillende academische disciplines, waaronder talen, wetenschap, menswetenschappen en wiskunde. Het mobiele design van deze platformen geeft leerlingen het gemak om altijd en overal toegang te hebben tot de educatieve inhoud, wat de flexibiliteit die microlearning belichaamt versterkt.

Naast deze platformen richten verschillende microlearning toepassingen zich specifiek op het promoten van deze compacte, gerichte leeraanpak in een educatieve context. Qstream maakt bijvoorbeeld gebruik van quizzen op basis van scenario's om actief leren aan te moedigen en het vasthouden van kennis te verbeteren, een waardevol hulpmiddel voor studenten die complexe concepten moeten begrijpen en toepassen.

7Taps, met zijn minimalistische ontwerp, biedt lessen in een makkelijk te verteren formaat, perfect voor leerlingen die nieuwe concepten snel willen begrijpen. Het lesformaat van drie minuten sluit ook goed aan bij de afnemende aandachtsspanne van hedendaagse leerlingen.

Learnie presenteert een innovatief leerparadigma door gebruikers aan te moedigen om microleerpaden te creëren, te delen en samen te werken. Dit bevordert een community-gebaseerde leeromgeving, nuttig bij groepsprojecten en collaboratieve academische taken.

GoSkills richt zich op het aanbieden van gepersonaliseerde, hapklare cursussen. Dit platform kan een nuttige bron zijn voor studenten die specifieke zakelijke vaardigheden willen verwerven of ondernemende concepten willen verkennen.

i3LEARNHUB ondersteunt het gebruik van interactieve whiteboards voor samenwerkend en actief leren in klaslokalen en virtuele omgevingen, waardoor leerresultaten worden verbeterd. Het biedt een platform voor het maken en delen van korte, interactieve lessen, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor het implementeren van een micro-learning aanpak in een traditioneel of virtueel klaslokaal.

Edgagement maakt gebruik van multimedia om boeiende leerinhoud te bieden, ideaal voor visuele leerlingen en studenten die houden van interactieve educatieve inhoud. EdApp integreert op een vergelijkbare manier gamificatie en herhaling in zijn cursussen om betrokkenheid en retentie te verbeteren, strategieën die leren spannender en boeiender kunnen maken voor studenten.

Deze verschillende microlearning platforms en apps, elk met hun eigen unieke aanpak en functies, bieden diverse en flexibele oplossingen voor leerlingen. Of het nu gaat om academische verrijking, het leren van specifieke vakken of gezamenlijke onderwijstaken, microlearning tools bieden een scala aan mogelijkheden die een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop leerlingen leren.

Conclusie

Microlearning is een effectieve onderwijsstrategie geworden om ons leren en lesgeven een nieuwe vorm te geven. De focus op het leveren van beknopte, hapklare inhoud biedt een efficiënte, boeiende en gepersonaliseerde leerervaring die goed aansluit bij de behoeften van de hedendaagse leerling. Van onderwijs tot bedrijfsopleidingen, microlearning heeft veel potentiële toepassingen. Leerkrachten moeten onthouden dat microlearning misschien niet de beste strategie is voor elk leerscenario, maar het kan de leerresultaten aanzienlijk verbeteren als het op de juiste manier wordt geïmplementeerd.

Veelgestelde vragen over Microlearning

Wat is microlearning?

Microlearning is een educatieve strategie die complexe concepten verfijnt tot compacte, verteerbare kennis. Het presenteert informatie in beknopte, korte stukjes, elk gericht op een specifiek leerdoel.

Hoe kan microlearning worden toegepast het onderwijs?

De toepassingen van microlearning reiken verder dan de werkplek, ze bereiken het basisonderwijs en zorgen ervoor dat leerlingen essentiële concepten effectief en efficiënt begrijpen. Voorbeelden van microlearning in het onderwijs zijn het oefenen van wiskundige feiten met online interactieve spelletjes, woordenschat opbouwen met korte quizzen of geheugenkaarten, korte schrijfopdrachten, interactieve wetenschappelijke experimenten en verteerbare taallessen.

Wat zijn de voordelen van microlearning?

De voordelen van microlearning zijn onder andere:

  • Flexibiliteit
  • Aanpassingsvermogen
  • Onmiddellijke voldoening
  • Personalisering en gebruiksgemak
  • Efficiënt leren

Het past gemakkelijk in drukke schema's, integreert diverse multimedia-elementen, zorgt voor een snelle kennisverwerving, vermindert de cognitieve belasting en bevordert een efficiënte ontwikkeling van inhoud.

Wat zijn de nadelen van microlearning?

Ondanks de vele voordelen heeft microlearning ook zijn beperkingen. Het kan te weinig diepgang hebben wanneer het gaat over complexe onderwerpen die uitgebreide verdieping vereisen. Context kan soms verloren gaan in het streven naar beknoptheid. De gelijkenis met een sociale media-omgeving kan serieuze leerinspanningen voor sommige leerlingen ondermijnen. Ongelijke toegang tot technologie kan ook een succesvolle implementatie in de weg staan.

Welke platforms of apps ondersteunen microlearning?

Veel platforms en apps, zoals Coursera, Udemy en Khan Academy, ondersteunen microlearning. Deze platforms bieden microcursussen aan in tal van academische disciplines. Daarnaast bevorderen apps zoals Qstream, 7Taps, Learnie, GoSkills, i3LEARNHUB en Edgagement de compacte, gerichte leeraanpak in een educatieve context.

Referenties

Fidan, M. (2023). The effects of microlearning-supported flipped classroom on pre-service teachers' learning performance, motivation and engagement. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-023-11639-2

Forgetting curve. (2023). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Forgetting_curve&oldid=1142477494

Nikou, S. A., & Economides, A. A. (2018). Mobile-Based Micro-Learning and Assessment: Impact on learning performance and motivation of high school students. Journal of Computer Assisted Learning, 34(3), 269–278. https://doi.org/10.1111/jcal.12240

Shail, M. S. (2019). Using micro-learning on mobile applications to increase knowledge retention and work performance: A review of literature. Cureus. https://doi.org/10.7759/cureus.5307


i3-Technologies
i3-Technologies

i3-Technologies is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van interactieve technologieën voor samenwerking en onderwijs. We zorgen ervoor dat u uw bestaande technologie kunt benutten door oplossingen te bouwen die werken op de manier waarop uw teams willen werken. Onze innovatieve oplossingen overbruggen digitale en analoge omgevingen, waardoor u technologie krijgt die gemakkelijk te gebruiken en te integreren is in uw bestaande infrastructuur. We streven ernaar om omgevingen te creëren waar onze interactieve en geïntegreerde oplossingen menselijke interacties inspireren.