5 bewezen manieren hoe interactieve schoolborden leerresultaten verbeteren

5 bewezen manieren hoe interactieve schoolborden leerresultaten verbeteren

Geschreven door i3-Technologies
woensdag 17 november 2021

Introductie

Terwijl we het digitale tijdperk doorkruisen, is het onderwijslandschap aanzienlijk veranderd, waarbij technologie een cruciale component van het hedendaagse leren is geworden. Eén zo'n technologie is het interactieve whiteboard (digibord), een instrument dat de dynamiek van het klaslokaal herdefinieert en een revolutie teweegbrengt in conventionele onderwijsmethoden. Deze tool biedt leerkrachten een platform om lessen te geven op een manier die boeiender, interactiever en intuïtiever is. De visuele en interactieve mogelijkheden van digiborden kunnen abstracte concepten toegankelijker maken, verschillende leerstijlen aanpassen en leren omvormen tot een boeiender proces. Het is echter belangrijk om op te merken dat het gebruik van digiborden, ondanks de vele voordelen, ook bepaalde uitdagingen met zich meebrengt. Deze discussie gaat over hoe digiborden de leerresultaten kunnen verbeteren, de obstakels die we tegenkomen bij de invoering en praktische strategieën om deze problemen te verzachten.

1. Interactieve schoolborden verbeteren prestaties van leerlingen

Leerkrachten hebben aan den lijve ondervonden hoe de technologie het lesgeven heeft veranderd. Technologie, vooral hulpmiddelen zoals interactieve whiteboards, is een integraal onderdeel geworden van het moderne klaslokaal. In dit gedeelte gaan we in op enkele fascinerende onderzoeksresultaten die laten zien hoe interactieve schermen voor scholen en online leerstrategieën kunnen leiden tot betere prestaties van leerlingen.

Stel je voor dat je je klaslokaal zou transformeren met interactieve whiteboards. Deze hightech aanraakschermen voor scholen doen meer dan alleen informatie weergeven - ze kunnen de schrijfvaardigheid van leerlingen ingrijpend veranderen. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer leerlingen interactieve schermen gebruiken voor onderwijs, met name voor schrijfprojecten in groepsverband, ze dieper nadenken over hun schrijfwerk en hun vaardigheden op het gebied van planning, controle en evaluatie verbeteren. Het onderzoek vergeleek het gebruik van een modern, interactief whiteboard en een traditioneel whiteboard en ontdekte dat leerlingen in de interactieve whiteboardgroep beter presteerden.

Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat interactieve whiteboards kunnen helpen bij het stimuleren van positief wiskundig denken en betrokkenheid bij leerlingen, door hen aan te moedigen om zich te verdiepen in wiskundig redeneren en problemen op te lossen en deel te nemen aan wiskundige discussies in de klas.

Een ander pedagogisch gebied waar interactieve aanraakschermen voor scholen de prestaties van leerlingen aanzienlijk kunnen verbeteren, is het leren van woordenschat. Studenten die een interactief digibord gebruikten bleken gemotiveerder te zijn en beter te presteren op woordenschattoetsen dan studenten die dat niet deden. Ook bij wiskunde kunnen digiborden een belangrijke rol spelen. Een langetermijnstudie vond een verband tussen de betrokkenheid van studenten bij digibordactiviteiten en hun wiskundeprestaties. Deze borden maken real-time feedback, groepsdiscussies, gepersonaliseerd leren en leuk spelgebaseerd leren mogelijk, waardoor studenten gestimuleerd worden om zich in te zetten voor de stof. Interessant is dat dezelfde studie aantoonde dat meisjes die digiborden gebruikten voor permanente evaluatie in wiskunde het na verloop van tijd beter deden dan jongens.

Laten we nu eens nadenken over de 'flipped classroom'-benadering, waarbij leerlingen eerst zelf online nieuwe stof leren, meestal thuis, en dan hun huiswerk maken in de klas met begeleiding van de leraar. Deze aanpak kan tot positieve leerresultaten leiden als hij volledig online wordt geïmplementeerd, vooral voor leerlingen die deelnemen aan geplande (synchrone) en zelfgestuurde (asynchrone) leeractiviteiten. Het blijkt dat studenten die meer vooraf opgenomen colleges bekijken, meer betrokken zijn bij live leersessies en zelfs hogere cijfers halen.

Er valt hier veel uit te werken, maar het is duidelijk dat technologie, zoals digiborden en online leerstrategieën, het leren van onze studenten ten goede kunnen komen. Als we deze tools en technieken blijven onderzoeken, kunnen we de toekomst van het onderwijs vormgeven.

2. Actief leren verbetert de betrokkenheid en motivatie van studenten

Actieve leerstrategieën, waaronder interactieve whiteboards, kunnen de klaservaring veranderen en leiden tot een grotere betrokkenheid en motivatie van leerlingen. Hier onderzoeken we hoe een interactief whiteboard kan bijdragen tot een meer dynamische leeromgeving.

Verre van louter high-tech krijtborden, bieden digiborden studenten rijke, meeslepende leerervaringen die kritisch denken en dieper begrip stimuleren. In een taalles kan het digibord studenten toelaten om volledig ondergedompeld te worden in een andere cultuur, met audiovisuele aanwijzingen en interactieve activiteiten die de verbeelding en nieuwsgierigheid van de studenten prikkelen.

Heel wat onderzoek wijst op een over het algemeen positieve respons van studenten en leerkrachten op digiborden, met bewijzen die wijzen op een verhoogde motivatie bij studenten en betere leerresultaten. Een van de belangrijkste manieren waarop digiborden actief leren vergemakkelijken is via zintuiglijke betrokkenheid. Als studenten het materiaal op het scherm zien, aanraken en ermee interageren, wordt hun geheugen beter en wordt het leren boeiender en interactiever.

Deze interactieve ervaringen zijn bijzonder relevant in de huidige multimediale wereld en weerspiegelen de boeiende omgevingen die studenten tegenkomen in computerspelletjes of op tv. Voor studenten met een verstandelijke beperking bieden digiborden een belangrijk voordeel omdat ze visuele hulpmiddelen gebruiken die de sterke punten van deze studenten op het vlak van visuele verwerking aanspreken.

De doeltreffendheid van digiborden is echter niet gegarandeerd. Hun impact hangt af van de opleiding van de leerkracht, het vertrouwen, de schoolcultuur, de technische ondersteuning en de tijd die geïnvesteerd wordt in de voorbereiding van de lessen. Het is belangrijk om deze elementen te erkennen om het potentieel van digiborden ten volle te benutten en een onderwijs- en leeromgeving te creëren die echt versterkt wordt door actieve leerstrategieën.

3. Samenwerking en groepsactiviteiten

Hoe kunnen we het leren in de klas interactiever en meer collaboratief maken? Laten we de kracht van interactieve whiteboards verkennen om samenwerking en groepsactiviteiten te verbeteren, vooral in het tijdperk van online leren.

Interactieve whiteboards (digiborden) zijn meer dan een leermiddel. Ze zijn een platform voor samenwerking, een gedeelde werkruimte waar studenten kunnen brainstormen over ideeën, problemen oplossen en samenwerken aan groepsactiviteiten. Deze samenwerking geldt niet alleen voor traditionele klaslokalen. Het geldt ook voor de online wereld, vooral in 'flipped classrooms' waar studenten een actievere rol spelen in hun opleiding.

In 'flipped classrooms' leren studenten nieuwe leerstof online voor de les en gebruiken dan de lestijd om dieper op de stof in te gaan met de hulp van hun leerkracht. Een digibord kan dit model verbeteren door online leren interactiever en boeiender te maken. Wanneer digitale whiteboards geïntegreerd worden in virtuele live lessen, kunnen studenten en leerkrachten samenwerken en ideeën uitwerken. Deze gezamenlijke constructie van ideeën kan het leren spannender en dynamischer maken, waardoor studenten abstracte concepten beter begrijpen en hun algemene betrokkenheid verhoogt.

Onderzoek heeft ook aangetoond dat studenten die voorbereid zijn op online lessen, op tijd komen opdagen en hun webcams aan hebben staan, meer interactie hebben met hun klasgenoten en docenten. Deze actieve deelname bevordert een collaboratieve en ondersteunende leeromgeving, wat de leerresultaten in online "flipped" klaslokalen verder verbetert.

Buiten het klaslokaal, in het bredere landschap van online hoger onderwijs, bevordert digibord technologie de sociale betrokkenheid van studenten. Docenten kunnen digitale whiteboards gebruiken om interactieve leeromgevingen te creëren die studenten aanmoedigen om zich met elkaar en de lesstof bezig te houden. Deze verhoogde sociale betrokkenheid kan ervoor zorgen dat online leren minder geïsoleerd aanvoelt en een gevoel van gemeenschap en verbondenheid tussen studenten en leerkrachten bevordert.

De toekomst van het onderwijs is interactief, collaboratief en gebaseerd op technologie. Interactieve whiteboards, in traditionele of hybride klaslokalen, kunnen een krachtig hulpmiddel zijn om het leren boeiender en effectiever te maken. Het gaat niet alleen om leren; het gaat om het opbouwen van een gemeenschap, een ruimte waar elke leerling zich verbonden en gesteund voelt.

4. Efficiënt en flexibel lesgeven

Het interactieve whiteboard is niet alleen een hulpmiddel voor studenten, het is ook een krachtig hulpmiddel voor leerkrachten. Laten we eens kijken hoe digiborden het onderwijs efficiënter kunnen maken en flexibiliteit bieden in de klas, waardoor de algemene onderwijs- en leerervaring verbetert.

Engels onderwijzen, vooral aan jonge studenten die misschien niet erg gemotiveerd zijn, kan soms een uitdaging zijn. Maar met digiborden kunnen leerkrachten interactiviteit in hun lessen inbouwen, waardoor het leren boeiender wordt en het onderwijs efficiënter wordt.

Het gebruik van technologie blijkt een positieve impact te hebben op het leren van vreemde en tweede talen. Technieken zoals computergestuurde communicatie, mobiel leren en spelgebaseerde benaderingen, die allemaal mogelijk zijn met digiborden, kunnen bijzonder doeltreffend zijn om het leren van een tweede taal te ondersteunen. Deze interactiviteit kan vooral nuttig zijn in lagere scholen en de nieuwsgierigheid en het enthousiasme van jonge lerenden aanwakkeren.

Het digibord biedt leerkrachten ook heel wat flexibiliteit. Lesmateriaal op voorhand voorbereiden of op het laatste moment wijzigingen aanbrengen wordt veel gemakkelijker met een digitaal platform. Leerkrachten kunnen gemakkelijk lessen uit het verleden oproepen om na te kijken of te overdenken, wat het lesgeven efficiënter en flexibeler maakt.

Maar digiborden hebben meer te bieden dan enkel gemak en flexibiliteit. Leerkrachten die digiborden gebruiken ontwikkelen hun technologische pedagogische inhoudelijke kennis. Dit is de technische term voor het vermogen van leerkrachten om technologie effectief te integreren in hun onderwijsstrategieën. Wanneer leerkrachten hun kennis versterken, verbeteren hun prestaties en verbetert de leerervaring van de studenten.

Door efficiënter les te geven, flexibiliteit aan te bieden en pedagogische strategieën te verbeteren, kunnen digiborden een revolutie betekenen in de klas. Dus leerkrachten, overweeg bij het plannen van uw volgende les de kracht van het interactieve whiteboard dat tot uw beschikking staat.

5. Multimedia en interactiviteit

Wat maakt een interactief whiteboard zo uniek? Het is niet alleen de "wow"-factor van de technologie, maar ook de multimediamogelijkheden en interactiviteit die het in het klaslokaal brengt. Laten we eens kijken hoe dit het leren kan transformeren.

Stel je een klaslokaal voor waar lessen tot leven komen, waar visuele voorstellingen van concepten het leren intuïtiever maken. Dat is wat digiborden kunnen doen. Leerkrachten kunnen interactieve lessen creëren die het leren ondersteunen en het denkvermogen van de studenten verbeteren. Het visuele element van digiborden helpt om abstracte concepten te verduidelijken en zorgt voor een boeiende en effectieve leerervaring.

Maar de kracht van digiborden stopt niet bij visuele voorstellingen. De multimediamogelijkheden kunnen de interesse van de studenten wekken en de kloof tussen concreet en abstract leren helpen overbruggen. Het is geschikt voor verschillende leerstijlen en biedt een rijke multimedia-ervaring met audio, video en interactieve elementen. Dit maakt het een inclusieve tool die tegemoet komt aan de unieke leervoorkeuren van elke student.

De interactieve functies van digiborden, zoals pen- en aanraakinteracties, bieden studenten directere toegang tot visualisaties en gegevens. In plaats van indirecte interactie via menu's en dialoogvensters, kunnen studenten direct aan de slag met informatievisualisaties zoals staafdiagrammen, lijngrafieken en spreidingsdiagrammen. Dit soort praktische interactie kan de leerervaring verbeteren en abstracte concepten concreter en begrijpelijker maken.

Door de multimediale en interactieve mogelijkheden van digiborden te omarmen, kunnen we een levendige en inclusieve leeromgeving creëren die tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen en abstracte concepten toegankelijker maakt. Terwijl we het potentieel van digiborden blijven onderzoeken en begrijpen, gaan we niet gewoon met onze tijd mee - we geven vorm aan de toekomst van het onderwijs.

Uitdagingen van interactieve whiteboards in de klas

Interactieve whiteboards zijn een krachtig hulpmiddel bij het lesgeven, maar zoals elke technologie hebben ze hun uitdagingen. Hoewel ze de leerervaring kunnen verbeteren, kunnen verschillende factoren hun praktisch gebruik soms belemmeren. Laten we ons eens verdiepen in deze uitdagingen en begrijpen wat ze betekenen voor de toekomst van het onderwijs.

Een van de grootste obstakels waar we tegenaan lopen bij het effectief gebruiken van interactieve whiteboards in onze klas is het gebrek aan adequate training voor leerkrachten. Zonder de juiste knowhow voelen zelfs de meest zelfverzekerde leerkrachten zich onzeker om deze tools optimaal te gebruiken. Deze onzekerheid kan een krachtig leermiddel zoals een digibord helaas veranderen in een zoveelste high-tech gadget voor diavoorstellingen. Soms kan vasthouden aan de oude manier van lesgeven ons ook tegenhouden om digiborden volledig te integreren in onze lessen. Als leerkrachten moeten we dus de kloof overbruggen tussen wat digiborden kunnen bieden en hoe we ze momenteel gebruiken.

Leerplanbeperkingen, technische problemen en een gebrek aan toegang tot softwaretools voor digiborden kunnen het gebruik van digiborden ook beperken. Voeg daar nog de ontoereikende steun van onderwijsbeleidsmakers aan toe en het wordt duidelijk hoe deze factoren de implementatie van digiborden kunnen belemmeren.

Het technisch vertrouwen van leerkrachten in het gebruik van digiborden kan de lesplanning en de betrokkenheid van de studenten aanzienlijk beïnvloeden. Bovendien kan een kloof tussen de praktijk van de leerkrachten en het pedagogisch kader van het digibord leiden tot een inefficiënt gebruik van de technologie.

Andere uitdagingen zijn het gebrek aan kennis bij leerkrachten over het oplossen van problemen met digiborden, tijdsdruk, gebrek aan computervaardigheden en onvoldoende aanbod van interactief lesmateriaal. Het gebrek aan een duidelijke visie van een school over digiborden, beperkte technische ondersteuning, beperkingen op internetgebruik en een lage motivatie van de leerlingen kunnen de doeltreffendheid van digiborden verder beperken. Financiële beperkingen kunnen ook een afschrikmiddel zijn, aangezien de implementatie van digiborden een aanzienlijke investering vraagt die misschien niet voor alle scholen haalbaar is.

Naast deze praktische uitdagingen, stellen sommige critici dat het bewijsmateriaal dat de voordelen van digiborden - verbeterde interactiviteit, motivatie van de studenten en leren - ondersteunt, beperkt is. Ze geloven dat de doeltreffendheid van digiborden grotendeels afhangt van de ervaring van de leerkracht en zijn vermogen om de technologie te gebruiken.

De weg naar een effectieve integratie van digiborden in onze klas is niet zonder hindernissen. Deze uitdagingen begrijpen is echter de eerste stap om ze te overwinnen. Als leerkrachten is het onze taak om de technologie te omarmen en onze praktijken en beleidslijnen aan te passen om een optimaal gebruik te garanderen. De sleutel ligt in het omzetten van deze uitdagingen in kansen om te leren en te groeien. Laten we in de volgende paragraaf eens kijken hoe we deze uitdagingen kunnen aanpakken.

Strategieën voor interactieve whiteboards

Ondanks deze hindernissen bestaan er praktische strategieën om deze uitdagingen aan te pakken en optimaal gebruik te maken van digiborden in de klas. Om te beginnen kan het gebrek aan opleiding aangepakt worden door regelmatige workshops en praktijkgerichte opleidingssessies voor leerkrachten aan te bieden. Dit versterkt hun zelfvertrouwen en stelt hen in staat om technologie naadloos te integreren in hun onderwijspraktijk.

Wat de kwestie van traditionele onderwijstechnieken betreft, betekent de introductie van digiborden niet dat deze methodes overboord gegooid moeten worden. Integendeel, leerkrachten kunnen conventionele technieken combineren met de interactieve eigenschappen van digiborden en zo het leerproces verrijken. Zorgvuldig lesontwerp en planning kunnen zorgen voor een vlotte mix van deze onderwijstechnieken en de interactiviteit van het digibord.

Leerplanbeperkingen omzeilen kan door te pleiten voor een flexibel leerplan dat het gebruik van technologie in het onderwijs omarmt. Op dezelfde manier kunnen technische problemen en beperkte toegang tot softwaretools verzacht worden door scholen uit te rusten met voldoende IT ondersteuning en middelen. De rol van de leerkracht in het orkestreren van lessen wordt hier van het grootste belang, het beheren van verschillende klasactiviteiten en het leiden van klassikale discussies.

Beleidsmakers in het onderwijs spelen een cruciale rol in de ondersteuning van het gebruik van digiborden. Door het potentieel van digiborden om het onderwijs te verbeteren te erkennen, kunnen ze een beleid uitwerken dat het gebruik ervan promoot en de nodige middelen voorzien voor scholen.

Wat betreft de kloof tussen de praktijk van leerkrachten en het pedagogisch kader van digiborden, kunnen professionele ontwikkelingsprogramma's helpen om deze kloof te overbruggen. Deze programma's kunnen strategieën aanbieden om de lessen effectief te plannen en de betrokkenheid van de studenten te verhogen door digiborden te gebruiken. De meesterlijke integratie van digitale software zoals i3LEARNHUB in de les kan een belangrijk voordeel zijn.

Technische problemen kunnen ontmoedigend zijn, maar met de juiste opleiding en beschikbare technische ondersteuning kunnen deze doeltreffend aangepakt worden. Scholen moeten ervoor zorgen dat leerkrachten opgeleid zijn om digiborden te gebruiken en om veelvoorkomende problemen op te lossen.

Om de lage motivatie van de lerenden en de internetbeperkingen aan te pakken, moet er ten slotte een aantrekkelijke en veilige online leeromgeving gecreëerd worden. Scholen kunnen dit doen door interactieve educatieve websites en digibord activiteiten te promoten die inspelen op verschillende leerstijlen. De voorbereidingstijd voor digibord lessen moet echter in acht genomen worden bij het plannen van deze interactieve activiteiten, aangezien dit meer tijd kan vragen dan het plannen van een traditionele les.

Hoewel er uitdagingen zijn bij het gebruik van digiborden, kunnen deze effectief aangepakt worden met de juiste strategieën en ondersteuning. Op die manier kunnen we het volledige potentieel van het digibord benutten en onze klaslokalen omvormen tot interactieve, boeiende en effectieve leeromgevingen.

Conclusie

Interactieve whiteboards in klaslokalen zijn meer dan alleen maar hulpmiddelen - het zijn de toegangspoorten tot dynamische en boeiende leerervaringen. Ze bieden leerlingen enorme mogelijkheden en worden katalysatoren voor betere prestaties en actieve betrokkenheid bij het leren. Deze innovatieve hulpmiddelen bevorderen samenwerking door te dienen als knooppunten voor het delen van ideeën en groepswerk, waardoor een gemeenschapsgevoel in de klas wordt gevoed.

Voor leerkrachten zijn interactieve whiteboards bondgenoten in het stroomlijnen van onderwijspraktijken, omdat ze een flexibelere en effectievere manier bieden om lessen te beheren. Door de integratie van multimediafuncties spelen ze in op de uiteenlopende leervoorkeuren van leerlingen en transformeren ze abstracte concepten in visuele, gemakkelijk te begrijpen ervaringen.

In dit artikel, dat is gebaseerd op peer-reviewed onderzoek, worden de positieve effecten van interactieve whiteboards belicht en wordt ingegaan op de uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie ervan. Dit artikel laat zien hoe potentiële hindernissen, zoals de training van leerkrachten en de integratie van technologie in traditionele onderwijsmethoden, niet onoverkomelijk zijn. Het erkennen en aanpakken van deze uitdagingen maakt de weg vrij voor een meer leerlinggerichte, interactieve en collaboratieve onderwijsomgeving.

Terwijl we ons bewegen in de voortdurend veranderende wereld van de technologie, is het omarmen van interactieve whiteboards in onze klaslokalen een belangrijke stap naar een betere onderwijstoekomst. Het wetenschappelijke onderzoek dat hier wordt gepresenteerd onderstreept de substantiële en positieve invloed die interactieve whiteboards kunnen hebben in onderwijsomgevingen.

Veelgestelde Vragen

Wat maakt interactieve whiteboards uniek in de klas?

Interactieve whiteboards zijn uniek vanwege hun multimediamogelijkheden en interactiviteit. Ze transformeren de leerervaring door abstracte begrippen visueel weer te geven, waardoor studenten ze beter begrijpen. Met functies zoals audio, video en directe interactie via pen en touch komen digiborden tegemoet aan verschillende leerstijlen, waardoor het inclusieve leermiddelen zijn.

Met welke uitdagingen worden leerkrachten geconfronteerd bij het gebruik van interactieve whiteboards in de klas?

Uitdagingen zijn onder andere een gebrek aan gepaste opleiding voor leerkrachten, beperkingen in het leerplan, technische problemen, gebrek aan toegang tot softwaretools voor digiborden en onvoldoende steun van onderwijsbeleidsmakers. Het gebrek aan vertrouwen van leerkrachten in het gebruik van digiborden kan ook hun lesplanning en betrokkenheid van de studenten beïnvloeden.

Hoe kunnen implementatieproblemen met interactieve whiteboards in de klas opgelost worden?

Strategieën omvatten regelmatige trainingssessies en workshops voor leerkrachten, pleiten voor een flexibel curriculum dat het gebruik van technologie omhelst, scholen uitrusten met IT ondersteuning en middelen en onderwijsbeleidsmakers aanmoedigen om het gebruik van digiborden te ondersteunen. Bovendien kunnen leerkrachten aangemoedigd worden om traditionele pedagogische technieken te combineren met digiborden en kunnen professionele ontwikkelingsprogramma's gebruikt worden om de kloof tussen de praktijk van leerkrachten en het pedagogisch kader van digiborden te overbruggen.

Hoe dragen interactieve whiteboards bij tot een aantrekkelijkere leeromgeving?

Digiborden dragen bij tot een boeiendere leeromgeving door abstracte concepten toegankelijker en interactiever te maken. Ze spelen in op de gevarieerde leervoorkeuren van studenten en bevorderen samenwerking door te dienen als knooppunten voor het delen van ideeën en groepswerk. Ze moedigen ook actieve betrokkenheid van leerlingen aan door hun interactieve functies en multimediamogelijkheden.

Zijn interactieve whiteboards effectief in het verbeteren van leerresultaten?

Ja, onderzoek toont aan dat interactieve whiteboards effectief zijn in het verbeteren van leerresultaten wanneer ze effectief worden geïmplementeerd. Deze hulpmiddelen verbeteren het leerproces door verrijkte interactiviteit te bieden, verschillende leerstijlen te ondersteunen en bij te dragen aan een grotere motivatie van de leerlingen. Hoewel de voordelen kunnen variëren afhankelijk van het vermogen van een leerkracht om deze technologie te gebruiken, is het potentieel van digiborden aanzienlijk.

Referenties

Alfaki, I. & Khamis, A. (2018). Difficulties facing teachers in using interactive whiteboards in their classes. https://www.semanticscholar.org/paper/Difficulties-Facing-Teachers-in-Using-Interactive-Alfaki-Khamis/d43451cef368a33d00abf2de2a1e8f72b7af95ba

Campbell, M., Detres, M., & Lucio, R. (2019). Can a digital whiteboard foster student engagement? Social Work Education, 38(6), 735–752. https://doi.org/10.1080/02615479.2018.1556631

Chen, I.-H., Gamble, J. H., Lee, Z.-H., & Fu, Q.-L. (2020). Formative assessment with interactive whiteboards: A one-year longitudinal study of primary students' mathematical performance. Computers & Education, 150, 103833. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103833

Dashtestani, S. R. (2019). Teaching efl with interactive whiteboards: Do the benefits outweigh the drawbacks? Language Horizons, 3(1). https://doi.org/10.22051/lghor.2019.26689.1139

De Vita, M., Elen, J., & Verschaffel, L. (2019). Interactive whiteboards in mathematics classroom: improving interaction between students and teachers.

DiGregorio, P., & Sobel-Lojeski, K. (2010). The effects of interactive whiteboards (Iwbs) on student performance and learning: A literature review. Journal of Educational Technology Systems, 38(3), 255–312. https://doi.org/10.2190/ET.38.3.b

Kostikova, I. I., Gulich, O. O., Holubnycha, L. O., & Besarab, T. P. (2019). Interactive whiteboard use at English lessons: From university students to young learners. Revista ESPACIOS, 40(12). https://www.revistaespacios.com/a19v40n12/19401210.html

Kühl, T., & Wohninsland, P. (2022). Learning with the interactive whiteboard in the classroom: Its impact on vocabulary acquisition, motivation and the role of foreign language anxiety. Education and Information Technologies, 27(7), 10387–10404. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11004-9

Lant, C. L., & Lawson, M. J. (2016). Interactive whiteboard use and student engagement. In J. Orrell & D. D. Curtis (Eds.), Publishing Higher Degree Research (pp. 33–42). SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-672-9_4

Lewin, C., Smith, A., Morris, S., & Craig, E. (2019). Using digital technology to improve learning: Evidence review. Education Endowment Foundation. https://eric.ed.gov/?id=ED612157

Lin, L.-C., Hung, I.-C., Kinshuk, & Chen, N.-S. (2019). The impact of student engagement on learning outcomes in a cyber-flipped course. Educational Technology Research and Development, 67(6), 1573–1591. https://doi.org/10.1007/s11423-019-09698-9

Lopez, O., & Krockover, C. (2014). Contextual factors relevant to elementary teachers using interactive whiteboards in mathematics classroom discourse. Journal of Interactive Learning Research, 25(3), 405–426. https://www.learntechlib.org/primary/p/41970/

Reguera, E. A. M., & Lopez, M. (2021). Using a digital whiteboard for student engagement in distance education. Computers & Electrical Engineering, 93, 107268. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2021.107268

Teng, M. F. (2021). Interactive-whiteboard-technology-supported collaborative writing: Writing achievement, metacognitive activities, and co-regulation patterns. System, 97, 102426. https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102426

Tosuntaş, Ş. B., Çubukçu, Z., & Beauchamp, G. (2021). A new model for the factors that affect interactive whiteboard usage of teachers and its effect on performance. Education and Information Technologies, 26(3), 3575–3592. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10428-z

Walny, J., Lee, B., Johns, P., Henry Riche, N., & Carpendale, S. (2012). Understanding pen and touch interaction for data exploration on interactive whiteboards. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 18(12), 2779–2788. https://doi.org/10.1109/TVCG.2012.275


i3-Technologies
i3-Technologies

i3-Technologies is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van interactieve technologieën voor samenwerking en onderwijs. We zorgen ervoor dat u uw bestaande technologie kunt benutten door oplossingen te bouwen die werken op de manier waarop uw teams willen werken. Onze innovatieve oplossingen overbruggen digitale en analoge omgevingen, waardoor u technologie krijgt die gemakkelijk te gebruiken en te integreren is in uw bestaande infrastructuur. We streven ernaar om omgevingen te creëren waar onze interactieve en geïntegreerde oplossingen menselijke interacties inspireren.